Recensie Enola Holmes [Netflix] (2020) (2024)

Regie: Harry Bradbeer | Scenario: Jack Thorne | Cast: Millie Bobby Brown (Enola Holmes), Henry Cavill (Sherlock Holmes), Sam Clafin (Mycroft Holmes), Helena Bonham Carter (Mrs. Holmes), Louis Partridge (Lord Tewksbury), Fiona Shaw (Miss Harrison), Adeel Akhtar (Lestrade), Frances de la Tour (The Dowager), e.a. | Speelduur: 123 minuten | Jaar: 2020

Vergeet Sherlock en maak kennis met Enola; het tienerzusje van 's werelds beroemdste detective. Even vindingrijk en eigenzinnig, maar pittiger en rebelser dan haar grote broer. In Enola Holmes neemt de jonge speurneus het heft in eigen handen om haar verdwenen moeder op te sporen. Daarvoor reist ze door het Victoriaanse Engeland, een tijd waarin veel mensen weinig op hadden met types als Enola die tegen de traditionele gebruiken ingingen. Want ojee, wat is verandering toch lastig. Gelukkig levert regisseur Harry Bradbeer met Enola Holmes het ultieme bewijs dat een nieuwe invulling aan het bekende een welkome verademing kan zijn.

Het spel is begonnen voor Enola Holmes. In deze revisionistische draai aan de klassieke detectiveverhalen van Sir Arthur Conan Doyle worden Sherlock en Mycroft naar de zijlijn geschoven en neemt zuslief het voortouw om hun moeder op te sporen nadat deze op een ochtend nergens meer te bekennen is. Maar voordat Enola aan haar speurtocht kan beginnen, moet ze eerst van haar vervelende broers af zien te komen. Die willen haar naar een kostschool sturen om een echte dame te worden. Maar daar heeft Enola mooi geen zin in. Wat denken die broers wel niet!

Enola Holmes speelt zich af in het Victoriaanse Engeland, waar een strijd om grote hervormingen gaande was, maar vrouwen nog tegen wil en dank in een strak korset werden gehesen. Maar Enola laat zich niet in het keurslijf duwen waarin de samenleving haar het liefst ziet en kiest ervoor om haar eigen pad te bewandelen. Het is een boodschap die haar door haar vrijgevochten moeder van jongs af aan op het hart is gedrukt. Het feminisme kreeg deze wildebras met de paplepel ingegoten en weerklinkt als welkome boodschap door de gehele film.

Enola maakt dan ook dat ze wegkomt en vertrekt naar Londen - het hoogtepunt van beschaving, maar dieptepunt van GCI-kwaliteit - om haar moeder, die gelukkig een aantal hints heeft achtergelaten, op te sporen. In de trein kruist haar pad met dat van de eveneens op de vlucht zijnde Lord Tewksbury, een jonge burggraaf die het doelwit is van een moordcomplot, waardoor Enola niet één, maar twee zaken op te lossen heeft. De twee ontwikkelen al snel een band die weliswaar voorspelbaar, maar desalniettemin aandoenlijk is.

Millie Bobby Brown (bekend als Eleven uit Stranger Things) weet de jonge heldin uit de boeken van Nancy Springer op energieke en charmante wijze tot leven te brengen. Enola doorbreekt veelvuldig de vierde wand voor een onderonsje met de kijker, een voor Bradbeer niet onbekende stijl die hij eerder toepaste in de hitserie Fleabag. In deze momenten weten de gevatte en licht komische commentaren van Brown de film te voorzien van een fijne speelse sfeer waarmee deze zich onderscheidt van de verhalen over haar stoïcijnse (maar in deze bewerking stiekem ook aantrekkelijke) broer.

Het speurwerk van Sherlocks vrouwelijke evenknie is dan weer minder sterk en intrigerend en nog niet echt des Holmes. Enola is meer bezig met het ontcijferen van haar moeders versleutelde boodschappen dan het samen met de kijker oplossen van een grotere puzzel. Daardoor willen de te ontrafelen mysteries nooit echt heel spannend of meeslepend worden en landen de twists in de ontknoping minder sterk. Gelukkig weten de prima actiescènes dit gemis aan deductieve opwinding enigszins goed te maken, maar op dit vlak mogen de makers in het vervolg (Netflix hoopt ongetwijfeld een nieuwe franchise in handen te hebben) echt een stuk creatiever uit de hoek komen.

Deze moderne draai aan de Sherlock-verhalen is ook in het licht van de alsmaar luider wordende roep om meer sterke vrouwenrollen een schot in de roos. Niks gekunsteld, niks geforceerd, maar gewoon een volwaardige en eigentijdse invulling aan een voorheen door mannen gedomineerd genre. Enola Holmes is een plezierige Netflix-film voor het gehele gezin. Dankzij een voortreffelijke vertolking door Brown en sterke aanvullingen door de crème de la crème van de Britse filmwereld is dit eerste avontuur van de vernuftige detective eigenlijk een niet te missen prent voor iedereen. Hopelijk volgen er snel meer.

Enola Holmes is te zien bij Netflix.

» Alle filminformatie over 'Enola Holmes'

Recensie Enola Holmes [Netflix] (2020) (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Aracelis Kilback

Last Updated:

Views: 5866

Rating: 4.3 / 5 (64 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Aracelis Kilback

Birthday: 1994-11-22

Address: Apt. 895 30151 Green Plain, Lake Mariela, RI 98141

Phone: +5992291857476

Job: Legal Officer

Hobby: LARPing, role-playing games, Slacklining, Reading, Inline skating, Brazilian jiu-jitsu, Dance

Introduction: My name is Aracelis Kilback, I am a nice, gentle, agreeable, joyous, attractive, combative, gifted person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.